Kosmisesta Kristuksesta jotakin 2.3.2015

Tervehdys, nyt lomapäiviltä Pondicherrystä.

Tässä vaiheessa mieleni ehdottaa, että löydän täältä ja meiltä kaksi toisensa poissulkevaa Jeesus-julistusta. Täällä on mahdollisuus tutustua molempiin: kosminen Kristus-viestiin ja historiallinen Kristus -viestiin. Tärkeäksi asian tekee mielestäni ainakin kolme seikkaa:

1) Suomalainen hiljaisuuden ja kontemplatiivisen kristillisyyden ovi on yhdeltä särmältään auki myös kosminen Kristus -saarnalle. Sen kanssa on opittava siis elämään – osin on jo opittu! Saako ajatella toisin, kuinka paljon ja mihin suuntaan, on kirkkomme kuuma kysymys tässäkin asiassa.
2) Valtaosa suomalaisesta kansasta (n. 60%) ja suuri osa kirkkomme työläistä (veikkaan – en tiedä, onko kirkon työläisten mieliä mitattu) ajattelee, että kaikkien uskontojen takana on yksi ja samankaltainen perennialistinen kokemus tuonpuoleisesta – uskontojen sanotus vain vaihtelee. Kimmo Ketola ”profetoi” jo Lahden kirkkopäivillä 2011, että seuraava megalomaaninen erotsunami kirkosta tapahtuu silloin, kun kirkkokansalle selviää se kirkon suunnaton suvaitsemattomuus, että jotkut kirkon änkyrät eivät uskokaan, että pelastus on yhtä lailla tarjolla kaikkien uskontojen piirissä.
3) Uusi testamentti kuvaa kosmista Kristusta, esim Kolossalaiskirjeessä ja Johanneksen evankeliumissa ”Hänessä luotiin kaikki, mitä taivaassa ja maan päällä on” ja ”Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan”. Nyt siis sekä väitetään että kielletään, että kuka tahansa mietiskelijä saa yhteyden juuri samaiseen kosmiseen Kristukseen. Onhan siitä jo kosolti kirjoitettukin. Katolisen kirkon dokumenteissa pähkinää on purtu jo pitkään – ei näillä nimin, mutta muuten. Tämä vääntö on myös meillä siis edessä, tytöt ja pojjaat! Olisihan tästä paljonkin kiintoisaa jo nyt väännettävänä, mutta nyt vain näin.

Seuraavassa muutamia ”kosminen Kristus on kaikkien ulottuvissa” sitaatteja. Aluksi vapaat suomennokset, lopussa tekstit, joita koetin kääntää. Ensimmäinen teksti on hindu-opettajan, toinen New-age -gurun ja kolmas Laurence Freemanin, WCCM:n ( World Center of Christian Meditation) puuhaveijari, joka vierailee toukokuussa 2015 Suomessa.)

– Jotkut ajattelevat, että Jeesus sai olemassaonsa vasta muutama tuhat vuotta sitten. Vaikka näin jossakin mielessä asia onkin, Kristus-tietoisuus, joka on ikuinen, oli olemassa jo sitä ennen. Taivaallinen Tietoisuus ei ole sidottu Aikaan eikä Paikkaan. Ihmiset, joilla ei ole hengellisen heräämisen kokemusta, tulkitsevat kirjoituksia kapeasti ja ajattelevat, että Jumala rankaisee, jos kristityt käyvät hindutemppeleissä ja samoin, jos hindut vierailevat kirkoissa. Tietoisuus, joka esiintyy Pelastajan roolissa on tullut maailmaan jo useita kertoja. (Sri Sri Ravishankar: Hinduism & Christianity. A Talk by Sri Sri Ravishankar. Vyakti Vikas Kendra India. 1998)

– Deepak Chopra väittää, että kristinuskon tulee voittaa poissulkevuus-luonteensa ja fokusoida itsensä uudelleen omakohtaisesti saavutettavan näkemyksen ja hengellisen kasvun uskonnoksi. Näin – Chopra siis edellyttää – Jeesus voidaan nähdä sinä, mikä hän onkin, universaalina opettajana, jonka myötätunnon, suvaitsevuuden ja ymmärryksen opetukset ovat meidän kaikkien saavutettavissa.

– Todellakin, tämä puhdas rukous, jota kristityt harjoittavat kristillisessä kontekstissa, selkeyttää ja kirkastaa, kuka Kristus on. Alamme nähdä Kristuksen yhä enemmän universaalina. Kohtaamme Kristuksen toki oman kulttuurimme ja oman kutsumuksemme kontekstissa. Mutta tämä Kristus, jonka kohtaamme omassa kulttuurissamme, oman traditiomme piirissä, on universaali, kosminen Kristus, jonka täyteys on läsnä kaikissa kulttuureissa, ja joka voi ilmoittaa itsensä ja välittää itsensä missä tahansa tradition kautta. (The Ego on our spiritual journey I, Laurence Freeman OSB).

—–

Sri Sri Ravishankar
Some think that Jesus came into existence only two thousand years ago. Though this is true to some extent, The Christ Consciousness being eternal was in existence even before. The Divine Consciousness is beyond Time and Space. People who don’t have an experience of spiritual awakening interpret the scriptures in a narrow way and think that God will punish if Christians go to Hindu temples and Vice versa. The consciousness which has been playing The role of Saviour has come so many times. (Sri Sri Ravishankar: Hinduism & Christianity. A Talk by Sri Sri Ravishankar. Vyakti Vikas Kendra India. 1998)

Deepak Chopra
Who is Jesus Christ?

In The Third Jesus, bestselling author and spiritual leader Deepak Chopra provides an answer to this question that is both a challenge to current systems of belief and a fresh perspective on what Jesus can teach us all, regardless of our religious background. There is not one Jesus, Chopra writes, but three.

First, there is the historical Jesus, the man who lived more than two thousand years ago and whose teachings are the foundation of Christian theology and thought. Next there is Jesus the Son of God, who has come to embody an institutional religion with specific dogma, a priesthood, and devout believers. And finally, there is the third Jesus, the cosmic Christ, the spiritual guide whose teaching embraces all humanity, not just the church built in his name. He speaks to the individual who wants to find God as a personal experience, to attain what some might call grace, or God-consciousness, or enlightenment.

When we take Jesus literally, we are faced with the impossible. How can we truly “love thy neighbor as thyself”? But when we see the exhortations of Jesus as invitations to join him on a higher spiritual plane, his words suddenly make sense.

Ultimately, Chopra argues, Christianity needs to overcome its tendency to be exclusionary and refocus on being a religion of personal insight and spiritual growth. In this way Jesus can be seen for the universal teacher he truly is–someone whose teachings of compassion, tolerance, and understanding can embrace and be embraced by all of us.
Laurence Freeman OSB
Indeed this pure prayer, practised with Christian faith and in a Christian context clarifies, makes clearer who Christ is. We begin to see Christ in a more and more universal sense. We certainly meet Christ within the terms of our own culture, our own vocation. But the Christ we meet within our own culture, within our own tradition, is the universal, cosmic Christ who fills every culture, and can manifest himself and mediate himself through any tradition. (The Ego on our spiritual journey I, Laurence Freeman).

image